STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Điện thoại Chức vụ
1 Tô Quý Bôn Nữ HĐND huyện Tiền Hải 0912064205 Phó chủ tịch HĐND huyện
2 Nguyễn Thị Hường Nam Đài TT-TH 0914335064 Phó GĐ
3 Đặng Xuân Diệu Nam Chánh Văn phòng
4 Trần Lâm Thao Nam Phòng Kinh tế-Hạ tầng 0912623528 Trưởng Phòng
5 Tạ Huy Tưởng Nam Phòng Nội vụ Phó Trưởng phòng
    Đến / 7