STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Điện thoại Chức vụ
1 Hoàng Việt Huy Nam UBND huyện Tiền Hải 0936539566 Phó chủ tịch UBND huyện
2 Tô Quý Bôn Nữ HĐND huyện Tiền Hải 0912064205 Phó chủ tịch HĐND huyện
3 Nguyễn Thị Hường Nam Đài TT-TH 0914335064 Phó GĐ
4 Đặng Xuân Diệu Nam Chánh Văn phòng
5 Hoàng Kim Khánh Nam UBND huyện Tiền Hải 0915.327.142 Chánh văn phòng
    Đến / 7