STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Điện thoại Chức vụ
1 Lê Thị Thanh Hương Nữ Huyện Ủy Tiền Hải 0984.554.727 Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy
2 Phạm Văn Vang Nam Phòng Nông Nghiệp -PTNT 0902194347 Trưởng phòng
3 Hoàng Văn Túy Nam Huyện ủy Tiền hải 0913082356 Phó Bí thư TT Huyện ủy
4 Đỗ Văn Trịnh Nam UBND huyện Tiền Hải 0918045901 Phó chủ tịch UBND huyện
5 Hoàng Việt Huy Nam UBND huyện Tiền Hải 0936539566 Phó chủ tịch UBND huyện
    Đến / 7