STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Địa chỉ Điện thoại Chức vụ
1 Nguyễn Thị Kim Yến Nữ Huyện Ủy Tiền Hải 0936685389 Trưởng ban tuyên giáo huyện ủy
2 Hoàng Văn Túy Nam Huyện ủy Tiền hải 0913082356 Phó Bí thư Huyện ủy
3 Vũ Huy Hoàng Nam UBND huyện Tiền Hải 0912482180 Phó chủ tịch UBND huyện
4 Trần Minh Tiến Nam UBND huyện Tiền Hải 0988108678 Phó chủ tịch UBND huyện
5 Hoàng Việt Huy Nam UBND huyện Tiền Hải 0936539566 Phó chủ tịch UBND huyện
    Đến / 7