Ấn định đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị ...

 04/03/2021   admin

Ngày 03/3/2021, Ủy ban Bầu cử huyện Tiền Hải ra Thông báo số 02/TB-UBBC về ấn định đơn vị ...

Từ 1-31/3/2021: “Tháng hỗ trợ quyết toán thuế năm 2020”

 01/03/2021   admin

Trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Chi cục Thuế khu vực Tiền ...

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Vân Trường, Đông Long gặp mặt, động viên tân binh chuẩn bị nhập ngũ

 28/02/2021   admin

Các xã Vân Trường, Đông Long gặp mặt, tặng quà, động viên tân binh chuẩn bị nhập ngũ.

Điện lực Tiền Hải cấp điện ổn định trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu ...

 24/02/2021   admin

Theo đánh giá của ngành điện: Trước, trong và sau tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, điện lực ...