Nhiều tập thể, cá nhân tích cực ủng hộ đồng bào miền Trung

 26/10/2020   admin

Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQVN tỉnh Thai Bình, ngày 22/10/2020 UBMTTQVN huyện Tiền Hải đã ...

Thu lãi 150 triệu đồng từ nuôi cá trắm đen

 22/10/2020   admin

Với mục tiêu nâng cao giá trị sản xuất, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Nam Cường đã đầu ...

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1