Sẵn sàng các khu cách ly tập trung ở xã, thị trấn để đón người từ vùng ...

 30/07/2021   admin

Sẵn sàng các khu cách ly tập trung ở xã, thị trấn để đón người từ vùng dịch trở về ...

Đồng lòng, quyết tâm xây dựng tuyến huyết mạch phía Nam của huyện

 01/08/2021   admin

Đây là nhấn mạnh của đồng chí Phạm Ngọc Kế - Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải tại cuộc ...

Chung khảo Hội thi báo cáo viên giỏi huyện Tiền Hải năm 2021

 30/07/2021   admin

Sáng ngày 30/7, Huyện ủy Tiền Hải đã tổ chức chung khảo Hội thi Báo cáo viên giỏi cấp ...

  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh đối tượng 4

 08/07/2021   admin

Sáng ngày 6/7, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh huyện Tiền Hải tổ chức khai giảng lớp ...